Nhà xưởng kết hợp nhà kho tại Dĩ An

Dự án: Nhà xưởng kết hợp nhà kho tại Dĩ An

Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty sản xuất bao bì Bình Minh

Tổng diện tích: 1000m2